Quiz våren 2019

Efter ett fantastiskt mottagande i sommar kommer vi också köra vårt populära musikquiz för alla åldrar varannan fredag fram till midsommar. Frågorna utgår från musik men med lite stickspår här och var. Inte svårare än att alla känner igen sig men svårt nog också för den bäste.
STOR QUIZ final 7 juni 2019 för alla vinnarna under våren.

4 januari

TEMA: COVERS
vinnare: Lennart Moberg på .../...poäng
snitt poäng:
lägsta poäng:

18 januari

TEMA: DJUR & NATUR
vinnare: .../...poäng
snitt poäng:
lägsta poäng: